Art déco

Denna stil började uppstå mellan 1920-talet och andra världskriget. Det var i Paris år 1925 som stilen verkligen blev uppmärksammad på en världsutstäl

Read More

Den postmoderna inredningsstilen

Det var redan på 70- samt 80-talet som den postmoderna inredningstilen började dyka upp. Men det var först på 90-talet som den fick mer uppmärksamhet

Read More